Podmínky ochrany osobních údajů

GDPR ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že s osobními údaji kupujících nakládá v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a od 25. 5. 2018 dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR ochrana osobních údajů), a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat na adrese prodávajícího. Poskytnuté osobní údaje slouží výhradně pro potřeby prodávajícího a nejsou poskytnuty třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.


Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z databáze prodávajícího a další zákonná práva k těmto údajům.V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu: info.astrali@flowbeauty.cz nebo telefonicky na čísle: +420 606 025 886 společnosti FlowBEAUTY s.r.o., výhradního distributora kosmetiky ASTRALI pro ČR a SR se sídlem Slánská 381/10, 163 00 Praha 6.


V Praze, 1. 10. 2023